Category: Vladeta Jerotić

Svaka stvarna krivica traži da bude plaćena. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=25200″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]
Prvo revolucija protiv zla u sebi, a potom revolucija protiv zla van sebe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=25198″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]
Samo straha ne smemo imati, jer strah je najveći neprijatelj čoveka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=25192″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]
Čovek je slabo biće i iz te slabosti proističe sve ovo: potreba za vlašću, potreba za moći, pravi se važan… nikada kraja, jer nikad nije siguran od te slabosti. Ta slabost ne sme se ni precenjivati ni potcenjivati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14962″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]
Sličnosti se traže, razlike se privlače. Brak sličnih je stabilan ali i dosadan. Brak različitih je zanimljiviji. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14928″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]
Najveći paradoks je međutim, u tome, da sebičan čovek ne voli sebe i da je upravo on najviše izložen bolu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14928″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]
Čovek koji ne voli sebe neće biti bolji ni prema svojoj okolini. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14967″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]
Kad voliš nekoga onda činiš čuda. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14951″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]
Sve što je retko je mnogo zanimljivije. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14946″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]
Čovek tuguje i žalosti se iz mnogo razloga, najčešće suvišnih i beznačajnih. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14951″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]
Sve kategorije: