Category: Virdžinija Vulf

Knjige su ogledalo duše. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28514″ ]Virdžinija Vulf[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/virdzinija-vulf-autori/” ]Još misli Virdžinije Vulf[/button]
Istina je, ja često volim žene. Ja volim njihovu nekonvencionalnost. Ja volim njihovu celovitost. Ja volim njihovu anonimnost. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28554″ ]Virdžinija Vulf[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/virdzinija-vulf-autori/” ]Još misli Virdžinije Vulf[/button]
Ja samo mogu da naglasim da je prošlost divna, jer niko ne shvata emociju u trenutku. Kasnije se nadograđuje, i tako nemamo kompletnu emociju o sadašnjosti, samo o prošlosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28556″ ]Virdžinija Vulf[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/virdzinija-vulf-autori/” ]Još misli Virdžinije Vulf[/button]
Kad se udaje ili ženi, svako ponešto napušta. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28554″ ]Virdžinija Vulf[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/virdzinija-vulf-autori/” ]Još misli Virdžinije Vulf[/button]
Ovo nije pisanje uopšte. Zaista, mogla bih reći da Šekspir nadmašuje književnost potpuno, ako znate šta mislim. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28559″ ]Virdžinija Vulf[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/virdzinije-vulf/” ]Još misli Virdzinije Vulf[/button]
Sjajna tela ljudi nikada nisu odgovorna za ono što rade. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28556″ ]Virdžinija Vulf[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/virdzinije-vulf/” ]Još misli Virdzinije Vulf[/button]
Pesnik nam daje svoju suštinu, a proza uzima kalup tela i uma. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28549″ ]Virdžinija Vulf[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/virdzinije-vulf/” ]Još misli Virdzinije Vulf[/button]
Ipak je to u našoj bezposlenosti, u našim snovima da potopljena istina ponekad ispliva na vrh. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28508″ ]Virdžinija Vulf[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/virdzinija-vulf-autori/” ]Još misli Virdžinije Vulf[/button]
Žena mora da ima novac i sobu za sebe ako piše fikciju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28549″ ]Virdžinija Vulf[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/virdzinije-vulf/” ]Još misli Virdzinije Vulf[/button]  
Gde je um najveći, srce, osećanja, plemenitost, dobročinstvo, tolerancija, ljubaznost, sve ostalo jedva ima prostora za disanje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28518″ ]Virdžinija Vulf[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/virdzinija-vulf-autori/” ]Još misli Virdžinije Vulf[/button]
Sve kategorije: