Viljem Šekspir

Viljem Šekspir (26.04.1564 – 23.04.1616) najveći engleski pesnik i pisac. Ukupno je napisao 38 drama, 154 soneta i 2 narativne poeme. Neka od najpoznatijih dela su: Romeo i Julija, Hamlet, Bogojavljenska noć..

Viljem Šekspir – o ludosti

Iako je lud, ipak ima metodu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=380″ ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]

Viljem Šekspir – o neznanju

Ima mnogo stvari na nebu i zemlji o kojima vaša mudrost i ne sanja, moj Horacio ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9428″ ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]

Viljem Šekspir – o vremenu

Vreme je veoma sporo za one koji čekaju, veoma brzo, za one koji žure, veoma dugo, za one koje pate, veoma kratko, za one koji slave… Ali za one koji vole, vreme je večnost…   [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9428″ ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]

Viljem Šekspir – o grehu

Ništa u toj meri ne ohrabruje greh kao milost. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=402″ ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/page/6/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]

Viljem Šekspir – o bolu

Od novog jada stari bol će proći. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=538″ ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/page/2/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]

Viljem Šekspir – o sumnji

Sumnja uvek proganja grešan um. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9172″ ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]