Category Archives: Viljem Šekspir

Viljem Šekspir (26.04.1564 – 23.04.1616) najveći engleski pesnik i pisac. Ukupno je napisao 38 drama, 154 soneta i 2 narativne poeme. Neka od najpoznatijih dela su: Romeo i Julija, Hamlet, Bogojavljenska noć..

Viljem Šekspir – o iskustvu

Već sam osetio tolike nastupe radosti i tuge, da se nikad više prvim pogledom na povod ne dam odmah ženski obuzeti ni jednim ni drugim.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=402″ ]Viljem Šekspir[/button]

[divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]

Viljem Šekspir – o ljubavi

Sumnjaj da li su zbilja sjajne zvezde ove …

Sumnjaj da li Sunce zna putanju svoju …

Sumnjaj da li laž istinom se zove …

Ali, u ljubav ne posumnjaj moju …

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=444″ ]Viljem Šekspir[/button]

[divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/page/2/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]

Viljem Šekspir – o sudbini

Sad možeš, sudbino, pokazati svoju moć:

Što treba da bude, to mora biti, i niko protiv toga ne može !

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/viljem-sekspir-o-trgovini/” ]Viljem Šekspir[/button]

[divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/page/2/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]