Category: Viljem Šekspir

Ljudi znaju da savetuju oko bola koji sami ne osećaju. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/viljem-sekspir-o-odlaganju/” ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]
U tkanju našeg života isprepletene su niti, i dobre i loše. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/viljem-sekspir-o-sali-2/” ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/page/2/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]
Ima nekog proviđenja i u padu vrapca. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/sekspir-o-cutanju/” ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/page/2/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]
Već sam osetio tolike nastupe radosti i tuge, da se nikad više prvim pogledom na povod ne dam odmah ženski obuzeti ni jednim ni drugim. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=402″ ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]
Sumnjaj da li su zbilja sjajne zvezde ove … Sumnjaj da li Sunce zna putanju svoju … Sumnjaj da li laž istinom se zove … Ali, u ljubav ne posumnjaj moju … [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=444″ ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/page/2/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]
Sad možeš, sudbino, pokazati svoju moć: Što treba da bude, to mora biti, i niko protiv toga ne može ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/viljem-sekspir-o-trgovini/ ‎” ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/page/2/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]
Pođi od svojih grudi, zakucaj tamo i pitaj svoje srce šta ono zna. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30196″ ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]
Mi smo plemići koji ni srcem ni okom ne zavidimo velikima niti preziremo male. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30139″ ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]
Prava vrednost se samo delima kazuje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30169″ ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]
Javno je mnenje budala kad čeka da po spoljnjem ruhu cenimo čoveka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30199″ ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/page/2/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]
Sve kategorije: