Home / Autori / Viktor Igo (page 3)

Category Archives: Viktor Igo

Viktor Igo – o lepoti

Dragi Bože ! Kako lepota varira u prirodi i umetnosti. Kod žene telo mora biti kao mermer, kod statue mermer mora biti kao meso.

Read More »

Viktor Igo – o poeziji

Pesnik je svet koji je zatvoren u jednom čoveku.

Read More »

Viktor Igo – o knjigama

Knjiga je u celini put od zla ka dobru, od nepravde ka pravdi, od neistinitog ka istinitom, od noći ka danu.

Read More »

Viktor Igo – o ljubavi

Ljubav je nezasita: imaš sreću a želiš raj, imaš raj a želiš nebesa.

Read More »

Viktor Igo – o ljubavi

Ljubav je vatreni zaborav svega drugog.

Read More »

Viktor Igo – o životu i smrti

Ništa nije umreti. Strašno je – ne živeti.

Read More »

Viktor Igo – o idejama

Ono što vodi i vuče svet, nisu lokomotive, nego ideje.

Read More »

Viktor Igo – o ljubavi

Postoji jedan divan nevidljivi svet, a to je onaj svet što ga zaljubljeni nose u srcu.

Read More »

Viktor Igo – o planiranju

Onaj koji svakog jutra planira dnevne poslove i pridržava se plana, u ruci ima nit koja će ga provesti kroz lavirint života.

Read More »

Viktor Igo – o planiranju

Gde nema plana ubrzo zavlada haos.

Read More »
Scroll To Top