Vergilije

Vergilije – o ljudima

Niko nije zadovoljan svojim bogatstvom i nezadovoljan svojom pameću. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/vergilije-o-brzini/ ‎ ” ]Vergilije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vergilije/” ]Još misli od Vergilija[/button]

Vergilije – o upornosti

Ne ustukni pred neuspesima već smelije napred kroči ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/vergilije-o-laskanju/ ‎ ” ]Vergilije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vergilije/” ]Još misli od Vergilija[/button]

Vergilije – o sreći

Ništa nije sa svih strana sretno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/vergilije-o-gramzivosti/ ‎” ]Vergilije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vergilije/” ]Još misli od Vergilija[/button]

Vergilije – o odlukama

Zašto moriš svoj duh kada nije dorastao za večne odluke ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/vergilije-o-radu/ ” ]Vergilije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vergilije/” ]Još misli od Vergilija[/button]

Vergilije – o nadi

Možda će i bednicima osvanuti lepši dani. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23705″ ]Vergilije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vergilije/” ]Još misli od Vergilija[/button]  

Vergilije – o vremenu

Najslađi časovi najbrže nam prolaze. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2730″ ]Vergilije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vergilije/” ]Još misli od Vergilija[/button]

Vergilije – o snazi

Vuka nikad ne brine koliko će ovaca biti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10431″ ]Vergilije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vergilije/” ]Još misli od Vergilija[/button]

Vergilije – o lepoti

Čak je i vrlina lepša kad se pojavi u lepoj osobi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=19099″ ]Vergilije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vergilije/” ]Još misli od Vergilija[/button]

Vergilije – o opreznosti

Ne verujte konju, Trojanci. Šta god da je, plašim se Danajaca, čak i kad darove donose. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16948″ ]Vergilije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vergilije/” ]Još misli od Vergilija[/button]