Home / Autori / Tomas Man

Category Archives: Tomas Man

Tomas Man – o samoći

Ubeđenost stvara osamljenje, osamljenje stvara različitost, različitost stvara upoređivanje, upoređivanje stvara nemir, nemir stvara čuđenje, čuđenje stvara divljenje, divljenje pak čežnju za izmenom i spajanjem.

Read More »

Tomas Man – o gluposti

Jedino je glupost dovoljno hrabra da se predstavlja kao savršenstvo.

Read More »

Tomas Man – o sreći

Sreća je u verovanju i oduševljavanju, a ne u đavoljoj ironiji i ubitačnoj ravnodušnosti.

Read More »

Tomas Man – o samoći

Posmatranja i doživljaji nemog usamljenika ujedno su nejasniji i prodorniji no u čoveka društvenog, njegove misli su teže,  čudnovatije i svagda malo osenčene tugom. Više no što bi trebalo zanimaju ga slike i opažanja kojih bi se inače lako oslobodio ...

Read More »

Tomas Man – o mislima

Ako te muči neka misao, nalaziš je svud, sve je izražava, čak je mirišeš i u vazduhu.

Read More »

Tomas Man – o ljubavi

Žena koja nije ugravirana u duši ni izuzetnim zadovoljstvom, ni snagom osećanja, da li ikad može biti voljena ?

Read More »

Tomas Man – o gluposti

Kakva god glupost da nam se omakne, uvek se nađu glupaci koji u nju mogu poverovati.

Read More »

Tomas Man – o manama

Ljudi će vam najteže oprostiti one pakosti koje su o vama govorili.

Read More »

Tomas Man – o deci

Kada planiramo potomstvo, moramo imati u vidu, da vrline nisu nasledne.

Read More »

Tomas Man – o čoveku

Čovek koji vidi doslednost u stvarima, svakako je mudrac. Čovek koji vidi nedoslednost u stvarima, svakako je humorista.

Read More »
Scroll To Top