Category: Tomas Karlajl

Ništa ne gradi samopouzdanje kao ostvarivanje rezultata. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/tomas-karlajl-o-motivaciji/” ]Tomas Karlajl[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tomas-karlajl/” ]Još misli od Tomasa Karlajla[/button]
Odmor je za mrtve. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25673″ ]Tomas Karlajl[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tomas-karlajl/” ]Još misli od Tomasa Karlajla[/button]
Ako pogledate dovoljno duboko videćete muziku; srce prirode postaje muzika svuda. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25675″ ]Tomas Karlajl[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tomas-karlajl/” ]Još misli od Tomasa Karlajla[/button]
Čudesna je snaga radosti, i njena moć istrajnosti – veseli čovek uradiće više u isto vreme, uradiće bolje, sačuvaće to duže nego tužan ili natmuren. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=19717″ ]Tomas Karlajl[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tomas-karlajl/” ]Još misli od Tomasa Karlajla[/button]
Ako hoćete saditi za večnost, sadite u duboke bezgranične sposobnosti čoveka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1028″ ]Tomas Karlajl[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tomas-karlajl/” ]Još misli od Tomasa Karlajla[/button]
Naš posao nije videti šta se nalazi u daljini, nego šta je jasno pred nama. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26677″ ]Tomas Karlajl[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tomas-karlajl/” ]Još misli od Tomasa Karlajla[/button]
Uzbuđenje nas pokreće iz nepokretnosti, to je njegova glavna zasluga. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=13676″ ]Tomas Karlajl[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tomas-karlajl/” ]Još misli od Tomasa Karlajla[/button]
Hrabrost koju priželjkujemo i cenimo nije hrabrost da umremo časno, već da živimo muževno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24160″ ]Tomas Karlajl[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tomas-karlajl/” ]Još misli od Tomasa Karlajla[/button]
Ljubav je uvek početak znanja, kao što je vatra početak svetla. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25675″ ]Tomas Karlajl[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tomas-karlajl/” ]Još misli od Tomasa Karlajla[/button]
Sumnje, brige, klonulost, negodovanje, očajanje, svi ti demoni vrebaju čoveka, i čim se oda besposlenom životu, odmah napadnu na njega. Najsigurniji spas od svih tih demona je telesni rad. Čim se čovek prihvati takvog posla, demoni ne smeju da mu priđu, i samo izdaleka reže na njega. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25673″ ]Tomas Karlajl[/button] [button color=”green” […]
Sve kategorije: