Home / Autori / Tomas Karlajl

Category Archives: Tomas Karlajl

Tomas Karlajl – o samopouzdanju

Ništa ne gradi samopouzdanje kao ostvarivanje rezultata.

Read More »

Tomas Karlajl – o odmoru

Tomas Karlajl – o odmoru

Odmor je za mrtve.

Read More »

Tomas Karlajl – o muzici

Ako pogledate dovoljno duboko videćete muziku; srce prirode postaje muzika svuda.

Read More »

Tomas Karlajl – o radosti

Čudesna je snaga radosti, i njena moć istrajnosti – veseli čovek uradiće više u isto vreme, uradiće bolje, sačuvaće to duže nego tužan ili natmuren.

Read More »

Tomas Karlajl – o sposobnostima

Ako hoćete saditi za večnost, sadite u duboke bezgranične sposobnosti čoveka.

Read More »

Tomas Karlajl – o razmišljanju

Naš posao nije videti šta se nalazi u daljini, nego šta je jasno pred nama.

Read More »

Tomas Karlajl – o akciji

Uzbuđenje nas pokreće iz nepokretnosti, to je njegova glavna zasluga.

Read More »

Tomas Karlajl – o hrabrosti

Tomas Karlajl – o hrabrosti

Hrabrost koju priželjkujemo i cenimo nije hrabrost da umremo časno, već da živimo muževno.

Read More »

Tomas Karlajl – o znanju

Ljubav je uvek početak znanja, kao što je vatra početak svetla.

Read More »

Tomas Karlajl – o radu

Sumnje, brige, klonulost, negodovanje, očajanje, svi ti demoni vrebaju čoveka, i čim se oda besposlenom životu, odmah napadnu na njega. Najsigurniji spas od svih tih demona je telesni rad. Čim se čovek prihvati takvog posla, demoni ne smeju da mu ...

Read More »
Scroll To Top