Category: Tomas Džeferson

Sjaj jedne tople misli vredi mi više od novca. Sreću nam ne donose bogatstvo i raskoš, već smirenost i rad. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=8742″ ]Tomas Džeferson[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/tomas-dzeferson/” ]Još misli Tomasa Džefersona[/button]
Jedan hrabar čovek je većina. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=17200″ ]Tomas Džeferson[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/tomas-dzeferson/” ]Još misli Tomasa Džefersona[/button]
Nemoj zagristi mamac zadovoljstva, dok se ne uveriš da nema udice ispod. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=494″ ]Tomas Džeferson[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/tomas-dzeferson/” ]Još misli Tomasa Džefersona[/button]
Iskrenost je prvo poglavlje knjige mudrosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=17200″ ]Tomas Džeferson[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/tomas-dzeferson/” ]Još misli Tomasa Džefersona[/button]
Sumnja i ljubomora često prouzrokuju ono čega se pribojavaju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=13646″ ]Tomas Džeferson[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/tomas-dzeferson/” ]Još misli Tomasa Džefersona[/button]
Želite li da znate šta ste ? Ne pitajte. Delajte ! Akcija će vas oblikovati i definisati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=8742″ ]Tomas Džeferson[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/tomas-dzeferson/” ]Još misli Tomasa Džefersona[/button]
Ništa ne može sprečiti čoveka sa ispravnim mentalnim stavom da postigne svoj cilj. I ništa na ovom svetu ne može pomoći čoveku sa krivim stavom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=494″ ]Tomas Džeferson[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/tomas-dzeferson/” ]Još misli Tomasa Džefersona[/button]
Najsrećniji je onaj o kome svet najmanje govori, dobro ili loše. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=13646″ ]Tomas Džeferson[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/tomas-dzeferson/” ]Još misli Tomasa Džefersona[/button]
Koliko su nas muka stajala zla koja se nikada nisu dogodila. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=494″ ]Tomas Džeferson[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/tomas-dzeferson/” ]Još misli Tomasa Džefersona[/button]
Kada ljudi strahuju od vlasti, u pitanju je diktatura. Kada vlast strahuje od naroda, radi se o slobodi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=7415″ ]Tomas Džeferson[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/tomas-dzeferson/” ]Još misli Tomasa Džefersona[/button]
Sve kategorije: