Category: Teodor Ruzvelt

Svaki dan uradi jednu stvar koja te plaši. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/ruzvelt-o-verovanju/” ]Teodor Ruzvelt[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/teodor-ruzvelt/” ]Još misli Teodora Ruzvelta[/button]
Ljudi nisu zatočenici sudbine, nego zatočenici vlastitog uma. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=15622″ ]Teodor Ruzvelt[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/teodor-ruzvelt/” ]Još misli Teodora Ruzvelta[/button]
Kad god te pitaju da li možeš da uradiš posao, reci im: Naravno da mogu ! A onda se baci na to i nađi način kako da uradiš. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23315″ ]Teodor Ruzvelt[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/teodor-ruzvelt/” ]Još misli Teodora Ruzvelta[/button]
Sa samodisciplinom sve je moguće. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23315″ ]Teodor Ruzvelt[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/teodor-ruzvelt/” ]Još misli Teodora Ruzvelta[/button]
Ako govoriš tiho i nosiš dugačak štap, stići ćeš daleko. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=15622″ ]Teodor Ruzvelt[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/teodor-ruzvelt/” ]Još misli Teodora Ruzvelta[/button]
Pre bi trebalo da umremo na nogama, nego da živimo na kolenima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16207″ ]Teodor Ruzvelt[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/teodor-ruzvelt/” ]Još misli Teodora Ruzvelta[/button]
Uradi ono što možeš, sa onim što imaš, tu gde si sad. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=15622″ ]Teodor Ruzvelt[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/teodor-ruzvelt/” ]Još misli Teodora Ruzvelta[/button]
Samo čovek koji ništa ne uči, nikad ne greši. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7870″ ]Teodor Ruzvelt[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/teodor-ruzvelt/” ]Još misli Teodora Ruzvelta[/button]
Ima dve vrste ljudi koji nikad neće uspeti: oni koji dugo leže budni i oni koji se dugo ne probude, iako su ustali. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=162″ ]Teodor Ruzvelt[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/teodor-ruzvelt/” ]Još misli Teodora Ruzvelta[/button]
Najvažniji element u formuli uspeha je da ovladate umećem ophođenja sa ljudima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=147″ ]Teodor Ruzvelt[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/teodor-ruzvelt/” ]Još misli Teodora Ruzvelta[/button]
Sve kategorije: