Category: Tagore

Ti tražiš radost u svetu oko sebe. Zar ne znaš da radost može rasti samo iz dubine srca? [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1226″ ]Tagore[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tagore/” ]Još misli od Tagorea[/button]
Veliki korača sa malim bez straha. Srednji se drži po strani. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/tagore-o-muzici/” ]Tagore[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tagore/” ]Još misli od Tagorea[/button]
Kad postane životinja, čovek je gori od životinje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1226″ ]Tagore[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tagore/” ]Još misli od Tagorea[/button]
Nesavršenstvo nije negacija savršenstva; konačnost ne poriče beskonačnost. To se samo celina iskazuje u delovima, to se beskraj otkriva u granicama. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=556″ ]Tagore[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tagore/” ]Još misli od Tagorea[/button]
Ništa lakše nego u ime vanjske slobode uništiti unutrašnju slobodu čoveka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=556″ ]Tagore[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tagore/” ]Još misli od Tagorea[/button]
Ono što čovjek ne može da sagradi, nema pravo ni da sruši. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=19459″ ]Tagore[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tagore/” ]Još misli od Tagorea[/button]
Mala istina nosi u sebi jasne vrednosti; velika istina nosi u sebi veliko ćutanje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=879″ ]Tagore[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tagore/” ]Još misli od Tagorea[/button]
Mala mudrost je kao voda u čaši : jasna, transparentna, čista. Velika mudrost je kao voda u moru : tamna, tajanstvena, neprobojna. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=556″ ]Tagore[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tagore/” ]Još misli od Tagorea[/button]
Otkud vi možete znati koliko milo ono može da bude dok mu vagate vrline i mane ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=31186″ ]Tagore[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tagore/” ]Još misli od Tagorea[/button]
Pričajte vi o njemu šta hoćete, znam ja sve mane moga deteta. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=31183″ ]Tagore[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tagore/” ]Još misli od Tagorea[/button]
Sve kategorije: