Category: Tacit

Stid kada nestane ne ume da se vrati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10394″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
U nesigurnim stvarima mnogi daju savete, ali malo ih preuzima rizik. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10485″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
Tuga je pratilac radosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11382″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
Mržnja između bliskih je najupornija. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10480″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
Lične mržnje treba žrtvovati opštim koristima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2726″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
Spletke i neverovatne stvari ljudi brzo prihvataju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10493″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
U dušu koja je iskvarena strastima ne ulazi ništa pošteno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10378″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
Što je neko tuplji duhom, to je drskiji na jeziku. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10485″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
Želja za vlašću od svih želja je najstrasnija. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10413″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
Grlatije kukaju oni koji zaista manje tuguju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10485″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
Sve kategorije: