Home / Autori / Tacit

Category Archives: Tacit

Tacit – o radu

Da bi se postao gospodar, potrebno je raditi kao rob.

Read More »

Tacit – o slavi

Prezirati dobar glas, to je prezirati vrlinu.

Read More »

Tacit – o karakteru

Najbolji ljudi su najbolje ćudi.

Read More »

Tacit – o poštovanju

Veće je poštovanje iz daljine.

Read More »

Tacit – o potomstvu

Potomstvo svakom odaje onu počast koja mu pripada.

Read More »

Tacit – o zakonima

Najviše zakona ima u najpokvarenijoj državi.

Read More »

Tacit – o vrlinama

Vizija i mudrost su vrline svojstvene vođi.

Read More »

Tacit – o ženama

Čestita žena zapoveda svome mužu time što ga sluša.

Read More »

Tacit – o rečima

Reči potvrdi činjenicama.

Read More »

Tacit – o slušanju

Ravnodušno, mirno, pribrano treba slušati.

Read More »
Scroll To Top