Category: Tacit

Da bi se postao gospodar, potrebno je raditi kao rob. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17290″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
Prezirati dobar glas, to je prezirati vrlinu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17248″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
Najbolji ljudi su najbolje ćudi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10493″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
Veće je poštovanje iz daljine. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17284″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
Potomstvo svakom odaje onu počast koja mu pripada. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18758″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
Najviše zakona ima u najpokvarenijoj državi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=14457″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
Vizija i mudrost su vrline svojstvene vođi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17284″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
Čestita žena zapoveda svome mužu time što ga sluša. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17248″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
Reči potvrdi činjenicama. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10413″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
Ravnodušno, mirno, pribrano treba slušati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=14457″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]
Sve kategorije: