Home / Autori / Sveto pismo

Category Archives: Sveto pismo

Nikola Tesla – o religiji

Moja majka me naučila da svu istinu treba tražiti u Bibliji.

Read More »

Sveto pismo – o zlu

Teško onome koji bližnjega svojega napaja vodom mutnom.

Read More »

Sveto pismo – o strahu

Pogledajte ptice na nebu, pogledajte žito u polju. Oni ne brinu. Za njih strepnja ne postoji.

Read More »

Sveto pismo – o vaspitanju

Štedi prut da razmaziš dete !

Read More »

Sveto pismo – o prijateljstvu

Ko prijatelja nađe, našao je blago.

Read More »

Sveto pismo – o lenjosti

Idi ka mravu, lenjivče, gledaj puteve njegove i promišljaj!

Read More »

Sveto pismo – o dobroti

Nemojte se umoriti čineći dobra dela, jer ćete kad dođe vreme žeti blagoslov.

Read More »

Sveto pismo – o rečima

Blag odgovor ublažava jarost, a reč osorna uvećava srdžbu.

Read More »

Sveto pismo – o životu

Ništa ne činite uz prkos ili praznu slavu, nego poniznošću činite jedan drugoga većeg od sebe. Ne gledajte svaki za svoje, nego i za druge.

Read More »

Sveto pismo – o dobroti

Sve, dakle, što hoćete da ljudi čine vama, činite i vi njima; to je zakon i prorok.

Read More »
Scroll To Top