Stevo Radelić

Stevo Radelić – o smrti

Znate li šta je najbrže na svetu ? Pa smrt, od nje niko ne može pobeći. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8498″ ]Stevo Radelić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/stevo-radelic/” ]Još misli od Steva Radelića[/button]

Stevo Radelić – o poniženju

Bićeš ponižen tek kada sam to učiniš. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16126″ ]Stevo Radelić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/stevo-radelic/” ]Još misli od Steva Radelića[/button]

Stavo Radelić – o slušanju

Ne slušaj čoveka šta ti je ispričao, već vidi šta je uradio. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16118″ ]Stevo Radelić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/stevo-radelic/” ]Još misli od Steva Radelića[/button]

Stevo Radelić – o veri

Najveća ti je vjera, vjera u sebe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8691″ ]Stevo Radelić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/stevo-radelic/” ]Još misli od Steva Radelića[/button]

Stevo Radelić – o laži

Najveći je porok kad lažeš, zato pazi šta kažeš. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8693″ ]Stevo Radelić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/stevo-radelic/” ]Još misli od Steva Radelića[/button]

Stevo Radelić – o manama

Ne meri čoveka spolja, nećeš mu znati veličinu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8691″ ]Stevo Radelić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/stevo-radelic/” ]Još misli od Steva Radelića[/button]