Category: Solon

Vladao sam na taj način što sam udružio silu i pravo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/solon-o-zivotu/” ]Solon[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/solon/” ]Još misli od Solona[/button]
Mora se uvijek na konac svega gledati – kako će to konačno ispasti. Jer, Bog je mnogima tračak blagoslovljenosti pokazao samo da bi ih na koncu istrijebio. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4659″ ]Solon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/solon/” ]Još misli od Solona[/button]
Tako da u čitavom ljudskom životu imaš dvadeset šest tisuća dvije stotine i pedeset dana; od svih tih dana niti jedan išta nalik drugome ne donosi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6111″ ]Solon[/button] [divider]     [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/solon/” ]Još misli od Solona[/button]
Više veruj otmenosti karaktera nego zakletvi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4659″ ]Solon[/button] [divider]    [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/solon/” ]Još misli od Solona[/button]
Ako je sudbina neizbežna, zašto pokušavati da se ona izbegne ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=6227″ ]Solon[/button] [divider]       [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/solon/” ]Još misli od Solona[/button]
Društvo je dobro vođeno kada se građani pokoravaju sudijama, a sudije zakonima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6111″ ]Solon[/button] [divider]       [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/solon/” ]Još misli od Solona[/button]
Kada se rade velike stvari, teško je zadovoljiti svakoga. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=6227″ ]Solon[/button] [divider]         [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/solon/” ]Još misli od Solona[/button]  
Ne ubrajajte među srećnike one kojima je sudbina naklonjena, sve dok ne umru. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4663″ ]Solon[/button] [divider]       [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/solon/” ]Još misli od Solona[/button]
Nemam ništa protiv blaga, ali ne po svaku cenu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4659″ ]Solon[/button] [divider]       [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/solon/” ]Još misli od Solona[/button]
Neki loši ljudi su bogati, dobri pak sirotani, ne menjajmo svoju vrlinu za njihovu sudbinu: vrlina je stvar koju niko oduzeti ne može; novac, međutim čitavog dana menja vlasnike. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=5777″ ]Solon[/button] [divider]       [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/solon/” ]Još misli od Solona[/button]
Sve kategorije: