Category: Sigmund Frojd

Onaj ko ima oči da vidi i uši da čuje može ubediti sebe kako ne postoji smrtnik koji će tajnu da sačuva. Ako su mu usne neme, odaće ga pokreti prstiju, a izdaće ga svaka pora na licu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/sigmund-frojd-o-promeni/” ]Sigmund Frojd[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]
U trenutku kad čovek počne da sumnja u svoj život i svoju vrednost, on postaje bolestan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=31644″ ]Sigmund Frojd[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]
Mi više težimo ka tome da izbegnemo bol, nego da susretnemo radost. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=31642″ ]Sigmund Frojd[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]
Ljudi su više moralni nego što misle i mnogo više nemoralni nego što mogu zamisliti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=31639″ ]Sigmund Frojd[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]
Svaki normalan čovek, u stvari, normalan je samo delimično. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24452″ ]Sigmund Frojd[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]
Veličina vašeg identiteta određuje se veličinom problema koji je u stanju da izbaci vas iz takta. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26942″ ]Sigmund Frojd[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]
Um je poput ledenog brega – iznad površine je samo jedna sedmina ukupne zapremine. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24454″ ]Sigmund Frojd[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]
Strah je roditelj okrutnosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6768″ ]Sigmund Frojd[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]
Čovek je snažan samo onda ako se bori za snažnu ideju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24452″ ]Sigmund Frojd[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]
Samo zaista pravi, istinski naučni umovi mogu izdržati sumnju, koja je povezana sa celokupnim našim znanjem. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3399″ ]Sigmund Frojd[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]
Sve kategorije: