Home / Autori / Publius Sirius (page 5)

Category Archives: Publius Sirius

Publius Sirius – o mudrosti i ljubavi

Ne možeš biti mudar kada voliš, ni voleti kada si mudar.

Read More »

Publius Sirius – o neprijatelju

Naš najgori neprijatelj se skriva u našem srcu.

Read More »

Publius Sirijus – o zalaganju

Ko želi da je koristan, a ne može, podjednako je zaslužan.

Read More »

Publius Sirijus – o dobroti

Dužnost dobronamernog čoveka je prvo da posavetuje, pa onda da ispravlja.

Read More »

Publius Sirijus – o dobroti

Primiti dobročinstvo znači prodati slobodu.

Read More »

Publius Sirijus – o dobroti

Ko kaže da je učinio dobročinstvo, traži da mu se ono vrati.

Read More »

Publius Sirijus – o čoveku

Zlato se u vatri ogleda, a čovek u nevolji.

Read More »

Publius Sirius – o bolu

Uzdisaj bolove odaje, ali ne oslobađa.  

Read More »

Publius Sirius – o bolu

I nevine bol nagoni na laž.  

Read More »

Publius Sirius – o blagosti

Neprestano pobeđuje onaj koji se služi blagošću.  

Read More »
Scroll To Top