Category: Publius Sirius

Ne možeš biti mudar kada voliš, ni voleti kada si mudar. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6781″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Naš najgori neprijatelj se skriva u našem srcu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2261″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Ko želi da je koristan, a ne može, podjednako je zaslužan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2288″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Dužnost dobronamernog čoveka je prvo da posavetuje, pa onda da ispravlja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2263″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Primiti dobročinstvo znači prodati slobodu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2263″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Ko kaže da je učinio dobročinstvo, traži da mu se ono vrati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2266″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Zlato se u vatri ogleda, a čovek u nevolji. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2261″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Uzdisaj bolove odaje, ali ne oslobađa.  [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16672″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
I nevine bol nagoni na laž.  [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16658″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Neprestano pobeđuje onaj koji se služi blagošću.  [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2268″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Sve kategorije: