Category: Publius Sirius

Niko ne zna šta sve može da uradi, sve dok ne pokuša. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18817″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Ne zaslužuje svako pitanje odgovor. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2288″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Oči su slepe, dok je um negde drugde. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16658″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Previše razgovarati, dovodi do gubitka istine. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18628″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Ko izgubi čast, više nema ništa da izgubi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16754″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Imaš pravo da gledaš na grešku svog prijatelja, kao da si ti kriv. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18628″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Iritira onoga koga voliš – to da želiš biti voljen. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18624″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Život bi bio kratak, da nema nevolja koje ga čine dugim. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18537″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Vladaj svojim strastima, da ne bi one vladale tobom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16747″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Najgora tiranija je navika. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10334″ ]Publius Sirius[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/publius-sirius/” ]Još misli od Publiusa Siriusa[/button]
Sve kategorije: