Home / Autori / Poslovice / Narodne poslovice (page 5)

Category Archives: Narodne poslovice

Narodna poslovica – o zlu

Zlo činiti a dobru se nadati nije moguće.

Read More »

Narodna poslovica – o rečima

Narodna poslovica – o rečima

Lasno je govoriti, al’ je teško tvoriti.

Read More »

Narodna poslovica – o pameti

Prazna glava svaka je ohola, prazne tikve po vodi plivaju.

Read More »

Narodna poslovica – o bogatstvu

Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago.

Read More »

Narodna poslovica – o vinu

Narodna poslovica – o vinu

Vino i mudroga pobudali.

Read More »

Narodna poslovica – o očekivanjima

Niko ne može cijelom svijetu kolača namjesiti.               

Read More »

Narodna poslovica – o poreklu

Od zla oca i od gore majke.  

Read More »

Narodna poslovica – o licemerstvu

Kusalom te zakusuje, a drškom ti oči vadi.                   

Read More »

Narodna poslovica – o govoru

Što mu je na srcu, ono i na jeziku.  

Read More »

Narodna poslovica – o radosti

Veselo srce kudelju prede.  

Read More »
Scroll To Top