Narodne poslovice

Narodna poslovica – o slogi

U složnu porodicu sreća sama od sebe dolazi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/narodna-poslovica-o-zurbi/” ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]

Narodna poslovica – o manirima

To su vaše dobre riječi. Odgovori se onome koji koga hvali u oči. U primorju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=31412″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]

Narodna poslovica – o strpljenju

Kiša kad hoće da padne najpre počne kapati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=28055″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]                  

Narodna poslovica – o navici

Što se s kim rodilo, od onoga se ne oduči. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=28061″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]

Narodna poslovica – o radu

(Upri) u se i u svoje kljuse. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=24321″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]  

Narodna poslovica – o strpljenju

Kiša pada kapljicama pak napada lokvicama. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=28186″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]