Home / Autori / Poslovice / Narodne poslovice (page 33)

Category Archives: Narodne poslovice

Narodna poslovica – o istini

Mnogo ašova treba da se istina sahrani.  

Read More »

Narodna poslovica – o pameti

I ljude poslušaj i svoje pameti imaj.  

Read More »

Narodna poslovica – o pameti

Kad bi se sve pameti na vašar iznele, svako bi se za svoju mašio.  

Read More »

Narodna poslovica – o razgovoru i prijateljima

Narodna poslovica – o razgovoru i prijateljima

Nesta vina, nesta razgovora. Nesta blaga, nesta prijatelja.

Read More »

Narodna poslovica – o strahu

U strahu su velike oči.  

Read More »

Narodna poslovica – o ćutanju

Koja se ne rekne, ona se ne čuje.  

Read More »

Narodna poslovica – o vlasti

Narodna poslovica – o vlasti

Đe nije mačke, tu su i miši gospodari.  

Read More »

Narodna poslovica – o ženama

Nema ništa nesnosnije od bogate žene.  

Read More »

Narodna poslovica – o ženama

Žena je bila rođena tri dana pre đavola.

Read More »

Narodna poslovica – o ženama

Žena bez stida i bez straha jeste kao jelo bez soli.  

Read More »
Scroll To Top