Category: Narodne poslovice

Bolje je ne obećati, nego reč ne održati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2121″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/10/” ]Još narodnih poslovica[/button]  
Nije sramota pasti, sramota je ne dići se. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2293″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/4/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Bolje je u kolibi pevati nego u dvorcu plakati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=5311″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/23/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Žena će samo onu tajnu čuvati koju ne zna. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2126″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/4/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Što pređe preko zuba, ode preko brda. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2113″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/4/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Ko laže za tebe, lagaće i protiv tebe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2293″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/4/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Ako sreću ne sretneš, nećeš je ni stići. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3179″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/10/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Jedna se ruka ni u moru sama ne može umiti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2647″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/5/” ]Još narodnih poslovica[/button]  
Nema spasa bez vrline, nema vrline bez rada. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=1603″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/12/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Hitar odviše sreću preskače. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2103″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/6/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Sve kategorije: