Category Archives: Poslovice

Portugalska poslovica – o radu

Samo ono što nikad ne počne nikad se ne završi.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/portugalska-poslovica-o-radu/” ]Portuglaska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/2/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Kineska poslovica – o napretku

Ako želiš videti dalje moraš se popeti više.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-vremenu-2/ ” ]Kineska poslovica[/button][divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina

Narodna poslovica – o iskrenosti

Ne treba grditi ogledalo ako je lice ružno.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/narodna-poslovica-o-nevolji/” ]Narodna poslovica[/button]

[divider][button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]

Srbija

Japanska poslovica – o učenju

Da pratiš stazu,
Gledaj u majstora,
Prati majstora
Hodaj sa majstorom,
Gledaj kroz majstora,

Postani majstor.

[button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/japanska-poslovica-o-planiranju/” ]Japanska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/japanske-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Tibetanska poslovica – o akciji

Ko se pri prvom koraku počne žaliti što je pošao u goru, neće se popeti ni na brežuljak.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8829″ ]Tibetanska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Narodna poslovica – o obećanjima

U veče trista, (a) u jutru ništa. Kad ko mnogo obriče, a malo čini.

[button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/narodna-poslovica-o-strpljenju-3/” ]Narodna poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button] Srbija

Ruska poslovica – o istini

Bolje da te ošamari istina, nego da te poljubi laž.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/ruska-poslovica-o-prijatelju/” ]Ruska poslovica[/button][divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Japanska poslovica – o akciji

Kada dobro razmislite, odvažite se da delate. Kada počnete da delate, prestanite da mislite.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/japanska-poslovica-o-smehu/” ]Japanska poslovica[/button][divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]