Category: Poslovice

Jezik ljubavi je jedini strani jezik koji svi ljudi razumeju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=27597″ ]Italijanska poslovica[/button][divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
To su vaše dobre riječi. Odgovori se onome koji koga hvali u oči. U primorju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=31412″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Upoznaj samoga sebe. (tekst ispred ulaza u proročište u Delfima) [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28797″ ]Grčka poslovica[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/grcke/” ]Još grčkih poslovica[/button]  
Od rečena do stvorena Ka’ od lista do korena. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3323″ ]Narodna poslovica[/button][divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Nikad nećeš imati prijatelja ako tražiš da bude bezgrešan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=32584″ ]Arapska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]  
Opasnost i zadovoljstvo rastu na istoj grani. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=27542″ ]Arapska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Ako se Bogu prohte da uništi mrava, on mu prvo podari krila. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=528″ ]Arapska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Ruža među trnjem izrasta. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=32314″ ]Arapska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]  
U zatvorena usta muve ne uleću. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=32390″ ]Arapska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Kad hoćeš da slažeš, prvo proveri svoje pamćenje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=32336″ ]Arapska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]  
Sve kategorije: