Poslovice

Latinska poslovica – o lukavosti

Lukavština se pobija lukavštinom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/latinska-poslovica-o-mudrosti-2/” ]Latinska poslovica[/button][divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]

Narodna poslovica – o časti

Čistom obrazu malo vode treba. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/narodna-poslovica-o-motivaciji-3/” ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]

Narodna poslovica – o vlasti

Rep glavi ne zapovijeda. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/narodna-poslovica-o-obecanjima-4/” ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]

Kineska poslovica – o razumu

Nikad nije tako potreban razum kao onda kad se ima posla sa nerazumnim. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-radu-4/” ]Kineska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/page/6/” ]Još kineskih poslovica[/button]