Category: Latinske poslovice

Lukavština se pobija lukavštinom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/latinska-poslovica-o-mudrosti-2/” ]Latinska poslovica[/button][divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]
Lekar leči, Bog izleči. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/latinska-poslovica-o-akciji/ ‎ ” ]Latinska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]  
Prirodu ćeš uzalud isterati, ipak će se opet vratiti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8711″ ]Latinska poslovica[/button][divider]                  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]
Ne prizivaj Boga zbog ujeda buve. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/689/” ]Latinska poslovica[/button]                  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/page/6/” ]Još latinskih poslovica[/button]
Jedno je prikrivati a drugo ćutati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=27376″ ]Latinska poslovica[/button][divider]                  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]
Mnogima bi se dopao da se nisi trudio dopasti se svima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26905″ ]Latinska poslovica[/button][divider]                  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]
Nijedan dan bez brazde. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=503″ ]Latinska poslovica[/button]                  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]
Nužda ne poznaje zakone. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26619″ ]Latinska poslovica[/button][divider]                  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]  
Dokazivati mora onaj koji tvrdi, a ne onaj koji robija. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26619″ ]Latinska poslovica[/button][divider]                  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]  
Nokat protera drugi nokat. Navika se prevazilazi navikom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=27376″ ]Latinska poslovica[/button][divider]                  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]
Sve kategorije: