Japanske poslovice

Japanska poslovica – o životu

Onog dana kada prestaneš da putuješ, konačno ćeš stići. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24609″ ]Japanska poslovica[/button][divider]                               [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/5/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Japanska poslovica – o smehu

Ne zna se šta je u duši čoveka koji se stalno smeje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8443″ ]Japanska poslovica[/button][divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Japanska poslovica – o pobedi

Pobeći – nekad znači pobediti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=27238″ ]Japanska poslovica[/button][divider]                               [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/5/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Japanska poslovica – o skromnosti

Iako nisi rođen u siromašnoj kolibi, budi uprkos tome skroman; tada ćeš biti kao lotosov cvet koji raste izvan močvare. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23233″ ]Japanska poslovica[/button][divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/2/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Japanska poslovica – o ženama

Loša žena – šesdeset godina loše žetve. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1033″ ]Japanska poslovica[/button][divider]                               [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/5/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Japanska poslovica – o zdravlju

Da bi dugo živeo, čuvaj glavu hladnom i noge toplim. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24609″ ]Japanska poslovica[/button][divider]                               [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/5/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Japanska poslovica – o šali

Šala je često rupa kroz koju istina zvižduće. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24609″ ]Japanska poslovica[/button][divider]                               [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/3/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Japanska poslovica – o snazi

Skriven i ćutljiv crv rešeta moćno drvo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1033″ ]Japanska poslovica[/button][divider]                               [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/5/” ]Još ostalih poslovica[/button]