Category: Francuske poslovice

Mladost živi od nade, a starost od uspomena. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2348″ ]Francuska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/5/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Jak je onaj koji obori, a još jači onaj koji se podigne. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24341″ ]Francuska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Sve će proći osim dobra koje si učinio. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24341″ ]Francuska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Žena je kao zagonetka: prestaje nam se sviđati kad smo je jednom odgonetnuli. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12084″ ]Francuska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Tajna dvojice je Božija tajna, a tajna trojice je tajna svih. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23572″ ]Francuska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Svako ima svoj ukus, reče đavo i – sede u koprive ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8325″ ]Francuska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/2/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Mali potoci prave velike reke. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=13875″ ]Francuska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Ne može se napraviti omlet a da se ne razbiju jaja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8829″ ]Francuska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Sačekajte noć, da biste rekli da je dan bio lep. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23240″ ]Francuska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Niko ne propoveda bolje od mrava, a on ništa ne govori. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21147″ ]Francuska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Sve kategorije: