Category: Afričke poslovice

Instrukcije u mladosti su gravure u kamenu. Marokanska poslovica [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Ne pazite gde ste pali, već gde ste se spotaknuli. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3328″ ]Afrička poslovica[/button][divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Novci su poput gostiju: dodju i prodju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=832″ ]Madagaskarska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Ako ti neko kaže da je glad bolja od sitosti, nemoj mu verovati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12228″ ]Afrička poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Ko se jednom najede ježevih iglica, više ni pruće ne želi da vidi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=15467″ ]Madagaskarska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Nemaština i beda ne čine ljude boljima, nego ih naprotiv kvare. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2414″ ]Madagaskarska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Kada je sama, laž je debela, ali čim ima svedoka brzo smrša. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2290″ ]Madagaskarska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Jezikom se može sav svet uzorati, ali rukama se teško boriti i s grumenom zemlje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=1556″ ]Madagaskarska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Neka vaša ljubav bude kao prolećna kiša koja sitno pada, ali preplavi obale. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=870″ ]Madagaskarska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
I najslabiji čovek može pameću pobediti jakoga. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26595″ ]Afrička poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Sve kategorije: