Category: Afričke poslovice

Ako želiš da koračaš brzo, koračaj sam; Ako želiš da stigneš daleko koračaj s nekim. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=19731″ ]Afrička poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Ko nizašta na svetu nije sposoban, taj uvek ismejava druge. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2414″ ]Madagaskarska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Čovek je kao zrno pirinča u loncu u kojem se kuva; čas ispliva na površinu, čas opet potone. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=870″ ]Madagaskarska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Muža u kući ne drže deca, nego ženina mudrost. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=832″ ]Madagaskarska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Što ne postigneš vikom, postići ćeš ćutanjem. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=19731″ ]Afrička poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Laž može uzrokovati bol sto puta veću negoli koplje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=254″ ]Afrička poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Laž ima sedam različitih varijanti a istina samo jednu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23639″ ]Afrička poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Laž daje cvetove, ali ne donosi plodove. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21137″ ]Afrička poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Ljudi se plaše vremena, vreme se plaši piramida. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=667″ ]Egipatska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Zlo ulazi kao igla i zatim raste kao hrastovo drvo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21088″ ]Afrička poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Sve kategorije: