Afrička poslovica – o društvu

Ako želiš da koračaš brzo, koračaj sam; Ako želiš da stigneš daleko koračaj s nekim.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=19731″ ]Afrička poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Madagarska poslovica – o oholosti

Ko nizašta na svetu nije sposoban, taj uvek ismejava druge.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2414″ ]Madagaskarska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Madagaskarska poslovica – o čoveku

Čovek je kao zrno pirinča u loncu u kojem se kuva; čas ispliva na površinu, čas opet potone.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=870″ ]Madagaskarska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Madagaskarska poslovica – o braku

Muža u kući ne drže deca, nego ženina mudrost.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=832″ ]Madagaskarska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Afrička poslovica – o ćutanju

Što ne postigneš vikom, postići ćeš ćutanjem.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=19731″ ]Afrička poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Afrička poslovica – o laži

Laž može uzrokovati bol sto puta veću negoli koplje.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=254″ ]Afrička poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Afrička poslovica – o laži

Laž ima sedam različitih varijanti a istina samo jednu.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23639″ ]Afrička poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Afrička poslovica – o laži

Laž daje cvetove, ali ne donosi plodove.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21137″ ]Afrička poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Egipatska poslovica – o vremenu

Ljudi se plaše vremena, vreme se plaši piramida.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=667″ ]Egipatska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Afrička poslovica – o zlu

Zlo ulazi kao igla i zatim raste kao hrastovo drvo.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21088″ ]Afrička poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]