Category Archives: Narodne poslovice

Narodna poslovica – o slogi

U složnu porodicu sreća sama od sebe dolazi.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/narodna-poslovica-o-zurbi/” ]Narodna poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]

Srbija

Narodna poslovica – o nepravdi

Zlo rađenje gotovo suđenje.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/narodna-poslovica-o-lenjosti/” ]Narodna poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]

Narodna poslovica – o manirima

To su vaše dobre riječi. Odgovori se onome koji koga hvali u oči. U primorju.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=31412″ ]Narodna poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]

Narodna poslovica – o strpljenju

Kiša kad hoće da padne najpre počne kapati.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=28055″ ]Narodna poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]                   Srbija

Narodna poslovica – o strpljenju

Kiša pada kapljicama pak napada lokvicama.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=28186″ ]Narodna poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]            Srbija