Category: Narodne poslovice

Ako je i go, ali je soko. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=256″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Da se nijesam uzdala, ne bih se udala. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=422″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Bog daje da se grješnik kaje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=512″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]    
Bolje je da nam zavide, nego da nas sažaljevaju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21450″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Ružna ružnu ište (riječ). [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2647″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Suhoj zemlji i slana je voda dobra. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21499″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Ko visoko leti, nisko pada. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=151″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Ne može kovač biti, a ne omrčiti se. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=81″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Pošljednja prvu ubija (zapovijest, uredba, riječ itd.). [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=20118″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Đe koga svrbi, onđe se i češe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=20155″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Sve kategorije: