Mislilac Osvetli Um Narodne Poslovice | MISLILAC - Osvetli bre Um
Home / Autori / Poslovice / Narodne poslovice

Category Archives: Narodne poslovice

Narodna poslovica – o iskrenosti

Ne treba grditi ogledalo ako je lice ružno.

Read More »

Narodna poslovica – o rečima

Gde je reč, tu je i obraz.   

Read More »

Narodna poslovica – o hvalisanju

Narodna poslovica – o hvalisanju

U hvališe svašta više.

Read More »

Narodna poslovica – o obećanjima

U veče trista, (a) u jutru ništa. Kad ko mnogo obriče, a malo čini.

Read More »

Narodna poslovica – o poverenju

Sit gladnnom ne veruje.

Read More »

Narodna poslovica – o časti

Čistom obrazu malo vode treba.

Read More »

Narodna poslovica – o vlasti

Rep glavi ne zapovijeda.

Read More »

Narodna poslovica – o patnji

Narodna poslovica – o patnji

Ako muku ne prozboriš, sebe zarobiš.

Read More »

Narodna poslovica – o dugu

Od zla dužnika i kozu bez jareta (valja uzeti).

Read More »

Narodna poslovica – o životu

Narodna poslovica – o životu

Dabogda se stalno uzbrdo penjao i dabogda nikada na vrh ne stigao.  

Read More »