Grčke poslovice

Grčka poslovica – o ljudima

Upoznaj samoga sebe. (tekst ispred ulaza u proročište u Delfima) [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28797″ ]Grčka poslovica[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/grcke/” ]Još grčkih poslovica[/button]  

Grčka poslovica – o zavisti

Kao što rđa razjeda gvožđe, tako i zavist uništava zavidnika. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4697″ ]Grčka poslovica[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/grcke/” ]Još grčkih poslovica[/button]  

Grčka poslovica – o radu

Točak koji se okreće ne sakuplja rđu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24292″ ]Grčka poslovica[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/grcke/” ]Još grčkih poslovica[/button]

Grčka poslovica – o uspehu

Nema unosnijeg svojstva nego što je: biti pomalo budala i ne biti previše pošten. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21613″ ]Grčka poslovica[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/grcke/” ]Još grčkih poslovica[/button]  

Grčka poslovica – o radu

Mačka sa rukavicama ne lovi miševe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4697″ ]Grčka poslovica[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/grcke/” ]Još grčkih poslovica[/button]