Category: Pindar

Slava se širi od usta do usta ako neko kaže koju lepu reč; i širom plodne zemlje i preko mora svugde prodire večno neugasni zrak lepih dela. [button color=”blue” size=”small”link=”http://mislilac.com/pindar-o-usavrsavanju/” ]Pindar[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/pindar/” ]Još misli od Pindara[/button]
Vrline (pokazane) izvan opasnosti nisu poštovane ni na kopnu ni na dupkim lađama. Svet pamti lepo delo samo onda kada je sa naporom izvršeno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/pindar-o-iskrenosti/” ]Pindar[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/pindar/” ]Još misli od Pindara[/button]
Ovde je rod ljudi, onde rod bogova: i jedni i drugi vode poreklo od jedna majke. Jedne od drugih odvaja različna moć: jedni su ništavni, a čvrsto nebo ostaje svagda neuzdrmano. Pa ipak, mi imamo nešto čime ličimo na bogove: velik um i sposobnosti, mada idemo putem udesa ne znajući kud nas vodi veče, a […]
Postani onakav kakav jesi svojom samoizgrađenošću. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/pindar-o-coveku/” ]Pindar[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/pindar/” ]Još misli od Pindara[/button]
Iskrenost je prvi stepen velike vrline. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/pindar-o-coveku/” ]Pindar[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/pindar/” ]Još misli od Pindara[/button]
Saznaj ko si i budi takav. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=32406″ ]Pindar[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/pindar/” ]Još misli od Pindara[/button]
Da li da se penjem dvoru uzvišenom koji nastanjuje Pravda, Ili da krenem niza stranu stazama krivudavim, Ne bih li tako proživeo do kraja ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=32406″ ]Pindar[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/pindar/” ]Još misli od Pindara[/button]
Sve kategorije: