Home / Autori / Perikle

Category Archives: Perikle

Perikle – o vrednosti

Posečeno i polomljeno drveće brzo raste, ali gubitak ljudi nije lako naknaditi.

Read More »

Perikle – o greškama

Više se plašim naših sopstvenih grešaka nego planova naših neprijatelja.

Read More »

Perikle – o hrabrosti

Tajna slobode počiva u hrabrosti.

Read More »

Perikle – o nadi

Neizvesnost uspeha poveriše nadi i promatrajući svoj položaj, smatrahu da se moraju sami u sebe pouzdati.  

Read More »

Perikle – o hrabrosti

Jer pravo je da se i onima koji su inače lošiji uzima za dobro njihova hrabrost ogledana u ratu za otadžbinu: time što su svojim junaštvom zbrisali pomen o svojim manama oni su opštem dobru više koristili nego što su ...

Read More »

Perikle – o prijateljstvu

A pouzdaniji je prijatelj onaj koji drugome dobro učini, jer postojanom dobronamernošću teži da u onoga koji je primio dobročinstvo podržava osećanje zahvalnosti.

Read More »

Perikle – o prijateljstvu

Ne primanjem, nego davanjem stičemo mi sebi prijatelje.

Read More »

Perikle – o hrabrosti

Za najveće junake mogu se s pravom smatrati oni koji veoma dobro poznaju i strahote i prijatnosti, ali opet ne prezaju od opasnosti.

Read More »

Perikle – o bogatstvu i siromaštvu

Bogatstvo nam je više sredstvo za rad nego za prazno hvalisanje: siromaštvo svoje priznavati nije ni za koga sramota, ali je sramotnije ne otimati se siromaštvu radom.

Read More »

Perikle – o hrabrosti

Na hrabrost nas ne primoravaju zakoni, nego se ona sama od sebe radja.

Read More »
Scroll To Top