Home / Autori / Patrijarh Pavle (page 2)

Category Archives: Patrijarh Pavle

Patrijarh Pavle – o poštovanju

Ali kad bi se svi držali barem onog što je malo manje od ljubavi, jer ljubav je veza savršenstva – kada bi se makar držali principa ” što želite sebi, to činite drugima; što ne želite sebi, to ne činite ...

Read More »

Patrijarh Pavle – o ljubavi

Kada bi se svi držali ljubavi, ova zemlja bi bila raj.

Read More »

Patrijarh Pavle – o životu

Braćo i sestre, Idimo samo putem pravde i poštenja, vere i vrline, čojstva i hrišćanskog viteštva, bez mržnje i osvete ma prema kome, klečeći uvek pred Bogom, a nikad pred ljudima, pa će on, Gospod nad vojskama, Svedržitelj, Gospodar istorije, ...

Read More »

Patrijarh Pavle – o životu

Kada si se rodio svi su se radovali, a ti si plakao. Potrudi se da tvoj život vodiš tako, kada dodje kraj, da se raduješ, a svi da plaču. Da plaču što takav čovek odlazi.

Read More »

Patrijarh Pavle – o vremenu

Prošlost je bila, nje nema; Budućnost će biti i nje nema; A šta ima? Ima sadašnjost, a i nje gotovo da nema; ona je dodirna tačka izmedju prošlosti i budućnosti u kojoj budućnost stalno prelazi u prošlost.

Read More »

Patrijarh Pavle – o istini i laži

Bez istine, laž je nezamisliva, ne može postojati i nepravda bez pravde. To je nadmoć istine, pravde, ljubavi i svakog dobra.

Read More »

Patrijarh Pavle – o laži i istini

Nasuprot tome laž, nepravda i svako zlo, oni nemaju u sebi bivstvovanja, postojanja. Svo je njihovo postojanje u negiranju istine, pravde i dobra.

Read More »

Patrijarh Pavle – o istini

Istina ne može biti nego jedna. Tako i ja verujem. I još verujem da istina sama od sebe ima postojanje, biće, suštinu. A isto tako i pravda i svako istinsko dobro.

Read More »

Patrijarh Pavle – o misli

Prva naša misao, na početku svakog novog dana i na početku svakog našeg rada, neka bude misao o Bogu.

Read More »

Patrijarh Pavle – o grehu

Ne treba da se bojimo nikakvog poniženja osim poniženja greha, jer za čoveka nema većeg poniženja od greha. U stvari greh je najveće poniženje.

Read More »
Scroll To Top