Home / Autori (page 30)

Category Archives: Autori

Dositej Obradović – o braku

Ako se otac i mati među sobom ne ljube i ne poštuju, od koga će deca njihova naučiti da ih ljube i poštuju ?

Read More »

Japanska poslovica – o nevoljama

S nevoljom se čovek bori pameću, ne suzama.

Read More »

Plutarh – o karakteru

Kao što se cipela krivi prema nozi, a ne obrnuto, tako se i čovekov život oblikuje prema njegovom karakteru i sklonostima.

Read More »

Heraklit – o promenama

Ravnoteža kosmosa, kao uostalom i lire ili zategnutog luka, zavisi i od naizmeničnog dejstva suprotnih sila.

Read More »

Plutarh – o zadovoljstvu

Razlika između zadovoljstva i nezadovoljstva nije u tome da li čovek mnogo ili malo radi, nego da li pri tome postupa ispravno ili neispravno.

Read More »

Sofokle – o ljudima

Pogledaš li bolje, aktivnosti ljudske uglavnom su gnusne.

Read More »

Lao Ce – o vrednostima

Šta je vrednije, zdravlje (tela i duha) ili bogatstvo ?

Read More »

Vijetnamska poslovica – o obećanjima

Časni se ljudi drže svojih obećanja i nisu kao leptiri koji sleću na cvet, a zatim, čim pokupe prah, odmah dalje odlete.

Read More »

Herman Hese – o zadovoljstvu

Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla.

Read More »

Herman Hese – o ljubavi

Naučio sam da biti voljen ne znači ništa a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje vrednost i lepotu našem postojanju.

Read More »
Scroll To Top