Pablo Pikaso

Pablo Pikaso – o slikanju

Slikarstvo je zanat slepaca, koji ne slika ono što vidi već ono što oseća, ono što sam sebi kaže o onome što je video. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12011″ ]Pablo Pikaso[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/pablo-pikaso/” ]Još misli od Pabla Pikasa[/button]

Pablo Pikaso – o ženama

Postoje samo dve vrste žena: boginje i otirači. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17380″ ]Pablo Pikaso[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/pablo-pikaso/” ]Još misli od Pabla Pikasa[/button]

Pablo Pikaso – o nauci

Računari su beskorisni. Mogu vam dati samo odgovore. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=14851″ ]Pablo Pikaso[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/pablo-pikaso/” ]Još misli od Pabla Pikasa[/button]

Pablo Pikaso – o umetnosti

Dobri umetnici kopiraju, veliki umetnici kradu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=14855″ ]Pablo Pikaso[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/pablo-pikaso/” ]Još misli od Pabla Pikasa[/button]

Pablo Pikaso – o umetnosti

Sva deca su umetnici. Problem je kako da ostane umetnik kada odraste. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=14845″ ]Pablo Pikaso[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/pablo-pikaso/” ]Još misli od Pabla Pikasa[/button]

Pablo Pikaso – o životu

Život je komedija za onima koji misle, a tragedija onima koji osećaju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1940″ ]Pablo Pikaso[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/pablo-pikaso/” ]Još misli od Pabla Pikasa[/button]

Pablo Pikaso – o upornosti

Majka mi je govorila: Ako si vojnik, postani general; Ako si sveštenik postani papa. Umesto toga, ja sam bio slikar a postao Pikaso. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12011″ ]Pablo Pikaso[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/pablo-pikaso/” ]Još misli od Pabla Pikasa[/button]

Pablo Pikaso – o umetnosti

Trebale su mi četiri godine da počnem slikati kao Rafael i celi život da počnem slikati kao dete. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=14837″ ]Pablo Pikaso[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/pablo-pikaso/” ]Još misli od Pabla Pikasa[/button]

Pablo Pikaso – o uspehu

Uspeh je opasan. Neko počinje sebe da kopira, a da kopirate sebe je mnogo opasnije nego da kopirate druge. To dovodi do steriliteta. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12011″ ]Pablo Pikaso[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/pablo-pikaso/” ]Još misli od Pabla Pikasa[/button]