Category: Oldos Haksli

Zapažajući tuđe greške čovek lakše može da ispravi svoje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25614″ ]Oldos Haksli[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/oldos-haksli/” ]Još misli Oldosa Hakslija[/button]
Vrlina tačno zna šta je izgubila time što nije bila porok. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=27583″ ]Oldos Haksli[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/oldos-haksli/” ]Još misli Oldosa Hakslija[/button]
U dobro veruje još samo malo onih koji ga čine. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26813″ ]Oldos Haksli[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/oldos-haksli/” ]Još misli Oldosa Hakslija[/button]
Vrlina se ponajviše stiče znojem. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25623″ ]Oldos Haksli[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/oldos-haksli/” ]Još misli Oldosa Hakslija[/button]
U ratu je kao i u ljubavi, da bi se završio, treba da se vidi kraj. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25619″ ]Oldos Haksli[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/oldos-haksli/” ]Još misli Oldosa Hakslija[/button]
Putovati je u stvari otkrivati kako svi ostali greše o drugim zemljama. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25619″ ]Oldos Haksli[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/oldos-haksli/” ]Još misli Oldosa Hakslija[/button]
Postoji samo jedan ugao svemira za koji je sigurno da može napredovati, a to si ti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25619″ ]Oldos Haksli[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/oldos-haksli/” ]Još misli Oldosa Hakslija[/button]
Možda je ovaj svet u stvari Pakao od neke druge planete. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25614″ ]Oldos Haksli[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/oldos-haksli/” ]Još misli Oldosa Hakslija[/button]
Iskustvo nije ono što ti se dešava, već ono što ti radiš sa onim što ti se dešava. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25623″ ]Oldos Haksli[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/oldos-haksli/” ]Još misli Oldosa Hakslija[/button]
Sve kategorije: