Category: Oldos Haksli

Snažniji i originalniji um više će težiti religiji samoće. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30646″ ]Oldos Haksli[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/oldos-haksli/” ]Još misli Oldosa Hakslija[/button]  
Najvrednije od svih obrazovanja je sposobnost da naterate sebe da uradite stvar koju treba da uradite, kada to mora da se uradi, bez obzira da li vam se to sviđa ili ne. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30635″ ]Oldos Haksli[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/oldos-haksli/” ]Još misli Oldosa Hakslija[/button]
Lepota je gora od vina, što opija oboje i njenog posednika i posmatrača. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30640″ ]Oldos Haksli[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/oldos-haksli/” ]Još misli Oldosa Hakslija[/button]
Postojanost je u suprotnosti sa prirodom, za razliku od života. Jedini ljudi potpuno u skladu su oni mrtvi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30637″ ]Oldos Haksli[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/oldos-haksli/” ]Još misli Oldosa Hakslija[/button]
Tajna genija je da nosi duh deteta u starijim godinama, što znači da nikada ne gubi svoj entuzijazam. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=20635″ ]Oldos Haksli[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/oldos-haksli/” ]Još misli Oldosa Hakslija[/button]
Posle tišine, ono što najbolje može izraziti neizrecivo je muzika. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30632″ ]Oldos Haksli[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/oldos-haksli/” ]Još misli Oldosa Hakslija[/button]
Postoje poznate stvari i stvari koje su nam nepoznate a između njih su vrata percepcije. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25623″ ]Oldos Haksli[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/oldos-haksli/” ]Još misli Oldosa Hakslija[/button]
Moj otac je smatrao da šetnja među planinama ima istu vrednost kao odlazak u crkvu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25614″ ]Oldos Haksli[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/oldos-haksli/” ]Još misli Oldosa Hakslija[/button]
Medicina je toliko napredovala da praktično više nijedan čovek nije potpuno zdrav. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28130″ ]Oldos Haksli[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/oldos-haksli/” ]Još misli Oldosa Hakslija[/button]
Mišljenje jedne žene je pristojnije nego mišljenje muškarca, jer ga ona tako često menja.. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26813″ ]Oldos Haksli[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/oldos-haksli/” ]Još misli Oldosa Hakslija[/button]
Sve kategorije: