Home / Autori / Nelson Mandela

Category Archives: Nelson Mandela

Nelson Mandela (18.07.1918 – 05.12.2013) južnoafrički borac za slobodu, političar i predsednik. Dobitnik
Nobelove nagrade za mir 1994 godine.

Nelson Mandela – o slobodi

Ja sam se borio protiv dominacije belaca, ja sam se borio protiv crne dominacije. Negovao sam ideal demokratskog i slobodnog društva u kome sva lica žive zajedno u harmoniji i sa jednakim mogućnostima. To je ideal kome se nadam i ...

Read More »

Nelson Mandela – o mržnji

Ja se gnušam rasizma i smatram da je to varvarska stvar, bilo da dolazi od crnca ili belca.

Read More »

Nelson Mandela – o životu

U životu nije važna samo puka činjenica da si živeo. Razlika koju napraviš u tuđim životima određuje koliko važan život vodiš.

Read More »

Nelson Mandela – o učenju

Ljudi moraju da nauče da mrze, a ako mogu da nauče da mrze, mogu da nauče i da vole, jer ljubav je ljudskom srcu prirodnija od mržnje.  

Read More »

Nelson Mandela – o mržnji

Niko se ne rađa mrzeći druge ljude zbog boje njihove kože, porekla ili vere.

Read More »

Nelson Mandela – o vođstvu

Vođa je kao pastir. On staje iza stada, dopuštajući najsnalažljivijima da izađu ispred kako bi ga ostali pratili, ne shvatajući da su svi sve vreme usmeravani.

Read More »

Nelson Mandela – o slavi

Najveća slava u životu leži ne u tome da nikad ne padneš, već u podizanju svaki put kada si pao.

Read More »

Nelson Mandela – o uspehu

Ne donosite sud o meni prema uspehu koji sam ostvario, već prema tome koliko sam puta poklekao i ponovo ustao.

Read More »

Nelson Mandela – o praštanju

Hrabri ljudi se ne plaše praštanja, zarad mira

Read More »

Nelson Mandela – o časti

Ako bilo koji čovek ili institucija pokuša da mi otme čast,  izgubiće.

Read More »
Scroll To Top