Category: Nelson Mandela

Ja sam se borio protiv dominacije belaca, ja sam se borio protiv crne dominacije. Negovao sam ideal demokratskog i slobodnog društva u kome sva lica žive zajedno u harmoniji i sa jednakim mogućnostima. To je ideal kome se nadam i živim da ga postignem.  Ali, ako bude potrebe,  to je ideal za koji sam spreman […]
Ja se gnušam rasizma i smatram da je to varvarska stvar, bilo da dolazi od crnca ili belca. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24180″ ]Nelson Mandela[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nelson-mandela/” ]Još misli od Nelsona Mandele[/button]
U životu nije važna samo puka činjenica da si živeo. Razlika koju napraviš u tuđim životima određuje koliko važan život vodiš. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10254″ ]Nelson Mandela[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nelson-mandela/” ]Još misli od Nelsona Mandele[/button]
Ljudi moraju da nauče da mrze, a ako mogu da nauče da mrze, mogu da nauče i da vole, jer ljubav je ljudskom srcu prirodnija od mržnje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10263″ ]Nelson Mandela[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nelson-mandela/” ]Još misli od Nelsona Mandele[/button]  
Niko se ne rađa mrzeći druge ljude zbog boje njihove kože, porekla ili vere. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10232″ ]Nelson Mandela[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nelson-mandela/” ]Još misli od Nelsona Mandele[/button]
Vođa je kao pastir. On staje iza stada, dopuštajući najsnalažljivijima da izađu ispred kako bi ga ostali pratili, ne shvatajući da su svi sve vreme usmeravani. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10261″ ]Nelson Mandela[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nelson-mandela/” ]Još misli od Nelsona Mandele[/button]
Najveća slava u životu leži ne u tome da nikad ne padneš, već u podizanju svaki put kada si pao. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10254″ ]Nelson Mandela[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nelson-mandela/” ]Još misli od Nelsona Mandele[/button]
Ne donosite sud o meni prema uspehu koji sam ostvario, već prema tome koliko sam puta poklekao i ponovo ustao. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10230″ ]Nelson Mandela[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nelson-mandela/page/2/” ]Još misli od Nelsona Mandele[/button]
Hrabri ljudi se ne plaše praštanja, zarad mira [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10261″ ]Nelson Mandela[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nelson-mandela/” ]Još misli od Nelsona Mandele[/button]
Ako bilo koji čovek ili institucija pokuša da mi otme čast,  izgubiće. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10258″ ]Nelson Mandela[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nelson-mandela/” ]Još misli od Nelsona Mandele[/button]
Sve kategorije: