Category: Napoleon Bonaparta

Od uzvišenog do smešnog samo jedan je korak. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=12563″ ]Napoleon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/napoleon/” ]Još misli od Napoleona[/button]
Treba uvek pustiti da noć pređe preko uvrede koja je pala uveče. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=5640″ ]Napoleon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/napoleon/” ]Još misli od Napoleona[/button]
Srce jednog državnika treba da bude u glavi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=12565″ ]Napoleon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/napoleon/” ]Još misli od Napoleona[/button]
Metak koji treba da me ubije još nije izliven. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=5640″ ]Napoleon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/napoleon/” ]Još misli od Napoleona[/button]
Vojnici, s vrha ovih piramida četrdeset stoleća gleda na vas ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=6740″ ]Napoleon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/napoleon/” ]Još misli od Napoleona[/button]
Ko zna da laska, zna i klevetati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=8196″ ]Napoleon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/napoleon/” ]Još misli od Napoleona[/button]
Smrt nije ništa drugo, do san bez snova. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=8196″ ]Napoleon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/napoleon/” ]Još misli od Napoleona[/button]
Lud misli da ima prednost pred pametnim i uvek je zadovoljan samim sobom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4299″ ]Napoleon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/napoleon/” ]Još misli od Napoleona[/button]
Nemoguće, to je reč koja se može naći samo u rečnicima glupaka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=8196″ ]Napoleon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/napoleon/” ]Još misli od Napoleona[/button]
Ljubav je istorija kreveta. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=8196″ ]Napoleon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/napoleon/” ]Još misli od Napoleona[/button]
Sve kategorije: