Category: Monteskje

Poneki su toliko uporni u otkrivanju tuđih slabosti kao da se radi o otkrivanju skrivenog blaga. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16631″ ]Monteskje[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/monteskije/” ]Još misli Monteskjea[/button]
O, zloga li udesa čovekovog ! Tek što je duh dospeo do zrelosti, telo počinje da vene. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4089″ ]Monteskje[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/monteskije/” ]Još misli Monteskjea[/button]
Talenat je dar kojim nas je tajno Bog darovao, i koji mi otkrivamo bez opažanja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=10905″ ]Monteskje[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/monteskije/” ]Još misli Monteskjea[/button]
Ne osećamo li da smo ponekad smešni drugima ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=22560″ ]Monteskje[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/monteskije/” ]Još misli Monteskjea[/button]
Svi ljudi su rođeni jednaki, ali takvi ne ostaju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=17084″ ]Monteskje[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/monteskije/” ]Još misli Monteskjea[/button]
Ljude treba ubediti u sreću koju ignorišu, onda kada u njoj uživaju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3525″ ]Monteskje[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/monteskije/” ]Još misli Monteskjea[/button]
Pobožan i ateista uvek pričaju o religiji; jedan priča o onome što voli, a drugi onome od čega strahuje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3593″ ]Monteskje[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/monteskije/” ]Još misli Monteskjea[/button]
Da biste uspeli u društvu, pravite se ludi, a budite mudri ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=10905″ ]Monteskje[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/monteskije/” ]Još misli Monteskjea[/button]
Čovek nije nesrećan zato što ima ambiciju, već zato što ga ona proždire. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4096″ ]Monteskje[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/monteskije/” ]Još misli Monteskjea[/button]
Svako zlo dolazi od slabosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=13743″ ]Monteskje[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/monteskije/” ]Još misli Monteskjea[/button]
Sve kategorije: