Category: Momo Kapor

Knjige su slične ženama: odmah se oseti kad nisu voljene i poštovane. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/momo-kapor-o-strahu/” ]Momo Kapor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/momo-kapor/” ]Još misli Mome Kapora[/button]
Ne postoji grad na svetu, kao što je Beograd, u kome je svaki dan – istorijski. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28294″ ]Momo Kapor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/momo-kapor/” ]Još misli Mome Kapora[/button]
Beograd ima trista šezdeset i pet istorijskih dana u godini. Pošto je to veoma naporno za život, svaki provedeni dan u njemu trebalo bi da se računa dvostruko kao penzijski staž ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21879″ ]Momo Kapor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/momo-kapor/” ]Još misli Mome Kapora[/button]
Beograđani seku gume isključivo Beograđanima, kada im se parkiraju ispred garaže. To je jače od njih. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28294″ ]Momo Kapor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/momo-kapor/” ]Još misli Mome Kapora[/button]
Sve što su tražili, to su i našli, zato što i nisu hteli ništa naročito. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9879″ ]Momo Kapor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/momo-kapor/” ]Još misli Mome Kapora[/button]
Jedanput bismo primetili da mala kazaljka stoji na šest a velika na dvanaest, i ne bismo se čestito ni okrenuli, a kazaljke su ponovo stajale na šest i na dvanaest, samo bi između ta dva pogleda protekao ceo život. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30390″ ]Momo Kapor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/momo-kapor/” ]Još misli Mome Kapora[/button]
Ima li teže situacije od dostojanstva odrpanca koji se trudi da bude gospodin ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21882″ ]Momo Kapor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/momo-kapor/” ]Još misli Mome Kapora[/button]
Dok su ostali, pametniji narodi, živeli odmah, mi smo bili okrenuti svetloj budućnosti. Kad se budućnost izjalovila, okrenuli smo se svetoj prošlosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30390″ ]Momo Kapor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/momo-kapor/” ]Još misli Mome Kapora[/button]
Prošlost me nikada nije mnogo zanimala, a za budućnost nemam više vremena. Da li sam površan tip ako želim da živim malo sada ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28667″ ]Momo Kapor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/momo-kapor/” ]Još misli Mome Kapora[/button]
Otkad znam za sebe, uvek sam živeo u najgorim vremenima. Nikad u dobrim. Uvek je sve bilo skuplje nego prošle godine, uvek su porezi bili veći nego lani a vino lošije nego ikad. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9879″ ]Momo Kapor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/momo-kapor/” ]Još misli Mome Kapora[/button]
Sve kategorije: