Molijer

Molijer – o promeni

Bivši su, gospodine, bivši, i mi smo ljudi sadašnjosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=23373″ ]Molijer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/molijer/” ]Još misli od Molijera[/button]

Molijer – o odgovornosti

Mi smo ne samo odgovorni za ono što uradimo, već takođe i za ono što ne uradimo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=23373″ ]Molijer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/molijer/” ]Još misli od Molijera[/button]

Molijer – o prijateljstvu

Prijatelj koji voli sve ljude nije po mom ukusu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=23272″ ]Molijer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/molijer/” ]Još misli od Molijera[/button]  

Molijer – o braku

Ipak je bolje biti oženjen, nego sahranjen. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4413″ ]Molijer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/molijer/” ]Još misli od Molijera[/button]

Molijer – o sreći

Sofkole je rekao da je najveća sreća ne roditi se, al’ ja ne znam ko je tu sreću doživeo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=17091″ ]Molijer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/molijer/” ]Još misli od Molijera[/button]

Molijer – o manama

Sve mane, kada su u modi, smatraju se vrlinama. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=17096″ ]Molijer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/molijer/” ]Još misli od Molijera[/button]

Molijer – o uspehu

Drveće koje polako raste daje najbolje plodove. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=17096″ ]Molijer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/molijer/” ]Još misli od Molijera[/button]

Molijer – o rečima

Jezici uvek imaju otrov koji se razliva. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=729″ ]Molijer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/molijer/” ]Još misli od Molijera[/button]

Molijer – o rečima

Protiv ogovaranja nema bedema. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4413″ ]Molijer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/molijer/” ]Još misli od Molijera[/button]

Molijer – o ženama

Na ženama su čednije uši od ostatka tela. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=729″ ]Molijer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/molijer/” ]Još misli od Molijera[/button]