Category: Mišel de Montenj

Koliko gluposti kažem i odgovorim svakodnevno, koje i sam uviđam; a koliko li tek često kažem stvari koje drugi smatraju za glupost ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/misel-de-montenj-o-sreci/” ]Mišel de Montenj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/misel-de-montenj/” ]Još misli od Montenja[/button]
Zar postoji ubedljiviji dokaz kukavičluka nego oporeći ono što smo rekli? Šta više, oporeći namerno? [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/misel-de-montenj-o-greskama/” ]Mišel de Montenj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/misel-de-montenj/” ]Još misli od Montenja[/button]
Ko ide za drugim, ne ide ni za kim. On ništa ne nalazi, čak ništa i ne traži. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/misel-de-montenj-o-deci/” ]Mišel de Montenj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/misel-de-montenj/” ]Još misli od Montenja[/button]
Istina i razumna mišljenja zajedničko su dobro svakog pojedinca, pa isto toliko pripadaju onome koji ih je prvi izrekao, kao i onome što ih za njim ponavlja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/misel-de-montenj-o-bogatstvu/” ]Mišel de Montenj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/misel-de-montenj/” ]Još misli od Montenja[/button]
Prerušavati se i kriti pod maskom, i ne usuditi se da se pokažemo onakvi kakvi jesmo, dokaz ja strašljivosti i ropske naravi. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/misel-de-montenj-o-laskanju/” ]Mišel de Montenj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/misel-de-montenj/” ]Još misli od Montenja[/button]
Najveća stvar na svetu jeste da umemo pripadati sebi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/misel-de-montenj-o-smirenosti/” ]Mišel de Montenj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/misel-de-montenj/” ]Još misli od Montenja[/button]
Čini mi se da je mati-hraniteljka najvećih zabluda kod ljudi uopšte, kao i kod pojedinaca, suviše dobro mišljenje koje čovek ima o sebi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/misel-de-montenj-o-cutanju/” ]Mišel de Montenj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/misel-de-montenj/” ]Još misli od Montenja[/button]
Jer, u ljudskim stvarima, na koju god stranu da naginjemo, nadjemo se pred mnoštvom verovatnoća koje potvrđuju naše gledište. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/misel-de-montenj-o-lazi/” ]Mišel de Montenj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/misel-de-montenj/” ]Još misli od Montenja[/button]
Sam sebi nanosim veću štetu lažući nego licu o kome lažem. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/misel-de-montenj-o-smirenosti/” ]Mišel de Montenj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/misel-de-montenj/” ]Još misli od Montenja[/button]
Ja za svoje greške nemam uopšte nikog da krivim, osim sebe samog. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/misel-de-montenj-o-bogatstvu/” ]Mišel de Montenj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/misel-de-montenj/” ]Još misli od Montenja[/button]
Sve kategorije: