Migel de Servantes

Migel de Servantes – o ljudima

Veličina spomenika se smanjuje kada se od njega udaljavamo, a veličina ljudi se smanjuje kad im se približavamo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2519″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o ženama

Ženski savet nije bogzna šta, ali glup je onaj koga ga ne prihvati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2485″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o ljubavi

Kad oko ne vidi, srce ne pati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2008″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o rečima

Dobro propoveda ko dobro živi . [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6085″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o vrednosti

Usta su bez zuba što i mlin bez kamena i mnogo više treba ceniti zub nego dijamant. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2000″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o ljubavi

Ljubav gleda kroz naočari kroz koje joj se bakar pričinjava zlatom, beda bogatstvom a krmelji biserima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2004″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o znanju

Više zna glupak u svojoj kući nego mudrac u tuđoj. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6293″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/page/2/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]