Migel de Servantes

Migel de Servantes – o ljubavi

Zato mi se valjda čini da mi ljubav večno traje, Uzrok bolnoj mi milini  – ne vredja me, nit me haje.   [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6798″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o ljubavi

Venac ljubavni kad tad će krasiti možda i moje čelo, Ako mi srce voleti znaće – ćutljivo i istrajno i smelo.   [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11902″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o nepravdi

Više vide mnoge oči nego dva oka: otrov nepravde ne obuzima tako brzo mnoga srca kao što osvaja jedno jedino. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6085″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o nepravdi

Koliko siromašaka gricka ilovača samo zbog besa kakvog apsolutnog sudije, ili kakvog neobaveštenog ili strasnog gradonačelnika !? [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6085″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o vremenu

Iako vreme izgleda sporo i lenjo onim koji nešto čekaju, ipak, ono na kraju krajeva, juri uporedo sa samim mišljenjem i stiže do tačke do koje hoće, zato što se nikada ne zaustavlja niti odmara. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1031″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/page/2/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o bogatstvu

Brige donosi zlato onome ko ga ima, i briga ima onaj ko ga nema; samo što brige onih koji nemaju iščezavaju kad steknu neku osrednju količinu zlata, a brige onih koji imaju, rastu kad im se zlato množi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6293″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]